Bankarstvo i finansije


svi aspekti finansijskog poslovanja

Savetujemo klijente o svim aspektima finansijskog poslovanja. Naše ekspertsko poznavanje tržišta pomaže klijentu da poveća kapital i razume regulatorni proces za apliciranje za prekogranične kredite. Aktivno sarađujemo sa klijentima davanjem saveta u vezi sa finansiranjem projekata, projektima na ostvarenju finansijske pomoći, hartijama od vrednosti, servisiranjem duga, porezima i drugim pitanjima.

kompletan spektar usluga

Advokatska kancelarija Božović obezbeđuje kompletan spektar usluga komercijalnim bankama i drugim finasijskim organizacijama, dužnicima, investitorima i investicionim fondovima, uključujući izdavanje pravnih mišljenja, pomoć oko sačinjavanja i prenosa hartija od vrednosti, pružanje kreativnih rešenja za nenamenske kredite, refinansiranje duga i prenos potraživanja sa garancijom.


PODELITE OVU STRANU