Krivično pravo


dugodisnje iskustvo

Advokatska kancelarija Božović ima dugogodišnje iskustvo u bavljenju krivičnim pravom. Polazeći od načela da svaki okrivljeni ima pravo na odbranu i da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica za krivično delo ne utvrdi pravnosnažnom odlukom suda, advokatski tim advokatske kancelarije Božović postupajući u svojstvu branilaca čini sve kako bi prava okrivljenih zagarantovana Ustavom Republike Srbije, Zakonima kao i potvrđenim međunarodnim konvencijama čiji je Republika Srbija potpisnik, bila u celosti ispoštovana.

pružamo odbranu okrivljenim licima

Postupajući u svojstvu branilaca pružamo odbranu okrivljenim licima u krivičnim i prekršajnim predmetima. Takođe, bavimo se odbranom maloletnih lica u krivičnim predmetima, kao i zastupanjem maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnog dela.

Osnivač advokatske kancelarije, mr Vladimir Božović, se tokom uspešne advokatske prakse istakao kao branilac okrivljenih lica, kao i zastupnik lica oštećenih izvršenjem krivičnog dela, kako u zemlji tako i pred međunarodnim sudovima


PODELITE OVU STRANU