Korporativno pravo


javni i privatni sektor

Advokatska kancelarija Božović nudi širok spektar korporativnih usluga kompanijama kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Pomažemo klijentima da razumeju sve aspekte procesa korporativnog upravljanja i odlučivanja u vezi sa propisima zemlje u kojoj rade. Klijenti se mogu osloniti na znanja kancelarije o tržištu, različitim sektorima proizvodnje i kao i na komercijalne savete našeg stručnog tima.

svakodnevno savetovanje

Naše usluge takođe uključuju svakodnevno savetovanje preduzećima vezano za njihove postojeće ugovore sa klijentima - međunarodnim i domaćim pokroviteljima, distributerima i dobavljačima.

Mi pomažemo kompanijama u struktuiranju inicijalne kapitalizacije i planu za budućnost. Naša korporativna praksa često preseca blisko povezane radnje - posebno iz domena poreza, računovodstva i revizije


PODELITE OVU STRANU