Pravo konkurencije


Savetujemo klijente u pitanjima konkurencije u vezi sa spajanjem, pripajanjem i zajedničkim ulaganjima i pružamo im asistenciju u pripremi i podnošenju dokumentacije potrebne za dobijanje dozvole pred nadležnim regulatornim telima za zaštitu konkurencije.

Prilikom zaključenja ugovora o kooperaciji i drugih komercijalnih poslova, pružamo savete klijentima sa aspekta važećih pravila, antimonopolskih propisa i propisa o konkurenciji. 

Advokatska kancelarija Božović nudi integrisane usluge u vezi sa poslovnim i parničnim pitanjima vezanim za konkurenciju, kombinujući resurse i znanja našeg tima u drugim oblastima


PODELITE OVU STRANU