Sportsti & umetnici


savetujemo sportiste i umetnike

Advokatska kancelarija Božović savetuje sportiste i umetnike, njihove menadžere i agente, proizvodne kompanije, nacionalni sportski savez, sportske klubove i nadležne organe u sferi sporta. Pravne savetodavne usluge koje pruža naša kancelarija uključuju pravno i poresko savetovanje i konsalting u odnosu na sportske arbitraže pred Sudom za sportsku arbitražu.

Pružamo pomoć oko pregovora i zaključivanja posebnih sporazuma

Naš tim takođe pomaže sportistima oko pregovora i zaključivanja posebnih sporazuma zapošljavanja i pružanja optimalnih rešenja kroz pametno poresko planiranje. Poreska stručnost nam omogućava da pomognemo sportistima i umetnicima u pripremi i obradi poreskih prijava u srpskim i stranim poreskim sistemima, uz pružanje konsultacija kako da prosperiraju od izrađenih sporazuma za eksploataciju ili licenciranju prava slika , sponzorskih ugovora i licenciranja žiga .

Nudimo i konsultacije sportistima i umetnicima kako da posle karijere najoptimalnije urede planiranje i upravljanje stečenim prihodima, a koji su primarno fokusirane na investicione savete, osnivanje stranih fondova i dugoročno planiranje putem investiranja u nekretnine .


PODELITE OVU STRANU