Nekretnine


savetovanje u svim aspektima investicija u nekretnine

Advokatska kancelarija Božović pruža pravno savetovanje u svim aspektima investicija u nekretnine, razmeštanje kapitala i razvoja. Naš tim pronalazi najbolje rešenje u skladu sa potrebama svakog klijenta na osnovu našeg razumevanje klijentovih poslovnih ciljeva, iskustva u pitanju opsega transakcija dominantnih na tržištu nekretnina, razumevanja predstojećih trendova tržišta i znanja zakonske i običajne regulative.

najefikasnija poreska struktura

Pomažemo klijentu u razumevanju urbanističkih planova, kao i uslova za dobijanju građevinske dozvole. Sačinjavamo instrukcijske programe o poreskim olakšicama i podsticajima koji se odnose na projekte nekretnina (poreskih kredita za ulaganje u osnovna sredstva ) i pružamo pomoć kako bi klijentu obezbedili najefikasniju poresku strukturu.


PODELITE OVU STRANU