Sektor energije i zaštite životne sredine


energetski i sektor zaštite životne sredine

Polje koje konstantno raste i menja se pod budnim okom regulatornog i intenzivnog pritiska konkurencije, naročito u regionu jugoistočne Evrope. Mi usmeravamo klijenta kroz složene i netestirane propise u energetskom sektoru i sektoru zaštite životne sredine, obezbeđujući pravna mišljenja koja treba da pomognu klijentu da planira strategiju za ulazak na tržišta energije

rad na tenderskim procedurama za sticanje licenci

Naše iskustvo u oblasti obnovljivih izvora energije obuhvata rad na tenderskim procedurama za sticanje licenci za izgradnju vetroparka, hidroelektrana ili zajedničkih ulaganja sa lokalnim partnerima sa licencama ( braon teren projekti) Međunarodne i regionalne kompanije nafte i gasa, glavni davaoci komunalnih usluga, privatne akcije, finansijske institucije, vlada i operateri za upravaljanje otpadom su svi subjekti kojima pronicljivi saveti tima naše kancelarije doprinose potpunom razumevanju tržišta na kojima obavljaju svoj posao.


PODELITE OVU STRANU