Parnica i arbitraža


naš tim istražuje snagu argumenata oponenta u pregovorima

Advokatska kancelarija Božović ocenjuje pravne, komercijalne rizike i implikacije za ugled klijenta, imajući u vidu primarni fokus na njegove komercijalne ciljeve. Naš tim istražuje snagu argumenata oponenta u pregovorima i radi na stvaranju najboljih taktika usmerenih na postizanja poravnanja u skladu sa najboljim interesima klijenta.

pomažemo u pregovorima i posredovanju za klijente

Savetujemo u vezi parnične strategije, vršimo procenu toka parnica i pomažemo u pregovorima i posredovanju za klijente. Advokatska kancelarija Božović zastupa klijente u upravnom postupku pred državnim organima i pred domaćom i međunarodnom trgovinskom arbitražom.

Cilj nam je da pronadjemo najpogodnije rešenje za svaku spornu situaciju naših klijenata. U zavisnosti od situacije naši stručnjaci i saradnici dokazali su da su sposobni da reše sporove sudski, medijacijom ili vansudskim poravnanjem.


PODELITE OVU STRANU