Radno pravo


sve oblasti radnog prava

Savetovanje po svim pitanjima iz oblasti radnog prava, uključujući izradu nacrta ugovora o radu, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sitstematizaciji, konsultovanje u vezi sa povezanim poreskim pitanjima, socijalnim doprinosima, pomoć pri izdavanju boravišnih i radnih dozvola za inostrane rukovodioce i zaposlene .

rešenja za ESOP-sitem kolektivnog vlasništva

Advokatska kancelarija Božović može da po klijentovom zahtevu obezbedi prilagođeno rešenje za ESOP-sitem kolektivnog vlasništva. Pored toga, kancelarija sprovodi savetovanje na visokom nivou u vezi svih pitanja iz radnih odnosa vezanih za promene kod velikih pravnih lica kao što su: spajanja i pripajanja, stečajnom postupku i korporativna restruktuiranja. Takođe advokatska kancelarija Božović brani i zastupa klijente u svim vrstama odnosa i sporova sa sindikatima.

Zastupamo klijente u parnici i iznalazimo rešenje da efikasno rešimo sporove u vezi otpremnine i naknade, prestanka radnog odnosa i drugih osetljivih pitanja vezanih za rad pred sudom, kao i vansudski.


PODELITE OVU STRANU