Klijenti i reference


Ovde je predstavljena lista klijenata i projekata na kojima je advokatska kancelarija Božović radila, uspešno završila i oni koji su trenutno u radu. Detaljna lista klijenata i projekata dostupna je na poseban zahtev buducih partnera i klijenata.


finansijski sektor

Miva group

M&V Investments a.d. Brokersko dileresko drustvo

Biro 54 a.d.

Hypo-Alpe-Adria Banka d.d. Zagreb

Atlas banka a.d. Podgorica

MPC Holding

Nova Banka a.d. Beograd

Salford d.o.o. Beograd

Vojvođanska banka a.d.

Omega plus d.o.o


usluga upravljanja otpadom i žaštite životne sredine

Medical Wave d.o.o

Ezo Grup d.o.o.


osiguravajuća društva

DDOR a.o.d.

AMSO

Grawe d.o.o.


prehrambena industrija

Aqua Monta

Agrona plus

Nelt d.o.o. Beograd

Rubin Kruševac


energetski sektor

NPCO

MI Solarfactory Clean

WAT Energy


informativne tehnologije

E-Smart d.o.o.

New Deal d.o.o.

RTV Zaječar


turizam

Sunset

PODELITE OVU STRANU