Osnivač


Advokat Vladimir Bozović

Mr Vladimir Bozovic

Advokatsku kancelariju Božović sa grupom mladih advokata I pripravnika osnovao je avokat Vladimir Božović 1997 godine sa sedištem u Beogradu. Advokatska kancelarija Božović se u početku bavila krivičnim pravom i zastupanjem branjenika pred sudom u krivičnom postupku, da bi kasnije proširila obim svoje delatnosti i na privredno pravo, parnični I vanparnični postupak , kao i na oblast nekretnina.


Pomoćnih ministra unutrušnjih poslova

Advokat Vladimir Božović je 2004 godine zbog izbora na mesto pomoćnika ministra unutrašnjih poslova generalnog inspektora Resora Javne Bezbednosti MUPa Srbije od strane Vlade Republike Srbije, privremeno napustio bavljenje advokaturom, dok su kancelariju preuzele mlađe kolege.

Proširenje delatnosti i obima posla

Nakon okončanog mandata na toj fuknkciji, gospodin Božović se ponovo vraća u advokatsku kancelariju Božović i nastavlja sa radom uz proširenje delatnosti i obima posla, kao i broja saradnika, advokata I pripravnika. U narednom periodu advokatska kancelarija Božović razvija polja delovanja i aktivnosti i zastupa veći broj privrednih društava, kompanija, pravnih i fizičkih lica.

Zadužen za unutrašnju kontrolu i međunarodnu saradnju policije.

Zatim se Vladimir Božović ponovo vraća u Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, prvo na mesto savetnika ministra, a onda i na mesto zamenika-ministra državnog sekretara, zaduženog za unutrašnju kontrolu i međunarodnu saradnju policije.

PODELITE OVU STRANU