Osnivač


Advokat Vladimir Bozović

Mr Vladimir Bozovic

Vladimir Božović je rođen 3. decembra 1970. godine u Nikšiću, gde je završio srednju školu - smer književnost. Višu školu unutrašnjih poslova Ministarstva unutrašnjih poslova je završio u Zemunu, a potom i Pravni fakultet. Magistrirao je na temu „Korupcija i antikorupcijska svest sa posebnim osvrtom na policiju“ i stekao zvanje magistra pravnih nauka. U martu 2019. godine doktorirao je na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu na temu „Integritet policije i korupcija u policiji u Srbiji“.


Razvoj karijere

Od 1991. do 1993. godine bio je predsednik Saveza studenata Više škole unutrašnjih poslova, predsednik Saveza studenata Viših škola Beograda i član Izvršnog odbora Saveza studenata Beograda.

Između 1995. i 1997. godine, bio je advokatski pripravnik u Beogradu, Milvokiju i Čikagu, SAD.

Godine 1997. je započeo sopstvenu advokatsku praksu i otvorio Advokatsku kancelariju Božović, a radio je i kao advokat i rukovodilac Odeljenja pravosuđa i ljudskih prava u Koordinacionom centru Vlade SRJ i Republike Srbije za KiM. Bio je advokat Srpske Pravoslavne Crkve i Mitropolije Crnogorsko-primorske i radio je na mnogim poznatim slučajevima u vezi sa zaštitom osnovnih ljudskih i građanskih prava.

Od 2004. do 2007. godine, bio je pomoćnik ministra policije i generalni inspektor Resora javne bezbednosti MUP-a Republike Srbije, a tokom 2005. godine Nacionalni koordinator za policiju i ljudska prava Srbije i Crne Gore pri Savetu Evrope.

Od aprila do novembra 2012. godine i od juna 2017. do decembra 2019. godine radio je kao savetnik ministra u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije. Od novembra 2012. do maja 2014. godine obavljao je funkciju državnog sekretara MUP RS zaduženog za unutrašnju kontrolu i međunarodnu saradnju.

Od maja 2015. do juna 2017. godine radio kao savetnik predsednika Vlade nadležan za regionalnu saradnju i odnose sa verskim zajednicama. Sada je ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori.

Obuke i fondovi

Završio je specijalističke kurseve i obuke u Srbiji, SAD i Mađarskoj, program „ICITAP“ u Bosni i Hercegovini, program „KOKALIS“ Fondacije Harvard univerziteta o nauci i umetnosti pregovaranja u Grčkoj. Kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i generalni inspektor, učestvovao je na tri međunarodne konferencije o borbi protiv korupcije u Evropskoj uniji. Osnivač je fonda Petar II Petrović Njegoš i Centra za strateške projekte. Govori engleski i italijanski jezik. Srbin je, pravoslavne vere. Oženjen je i ima sina.

Naučni radovi

Dr Vladimir Božović je do sada objavio nekoliko naučnih radova od kojih se izdvajaju sledeći:

„Privremeni Zakon o krivičnom postupku Kosova“, naučni časopis Pravni život, 2003, vol. 52, br 9, str. 509-524;

„Korupcija u policiji Srbije - aktuelno stanje“, naučni časopis Pravo - teorija i praksa, 2012, vol. 29, br. 1-3, str. 27-43;

„Lična dokazna sredstva u kriminalistici i krivičnom procesnom pravu“, Zbornik radova; Sarajevo. Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista, 2013.

„Humanitarne organizacije u funkciji terorizma“, u Zborniku radova Međunarodne konferencije „Terorizam kao globalna pretnja“, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta privredna akademija Novi Sad, 2012.

U martu 2017. godine za rad „Komparativna studija javnog mišljenja o korupciji u policiji u Hrvatskoj i Srbiji“ („A Comparative Study of Public Opinion about Police Corupption in Croatia and Serbia“) dobio je nagradu međunarodnog udruženja Akademije za krivično-pravne nauke (Academy of Criminal Justice Sciences).

Domaći i međunarodni naučni seminari

Dr Vladimir Božović je sa izlaganjima učestvovao na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim konferencijama i seminarima. Od učešća na značajnijim konferencijama izdvaja se učešće na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Civilna odbrana i priprema civilnog društva za sprečavanje rizika od katastrofa“ koja je održana u Baku i Gabali od 11. do 14. marta 2013. godine, a organizator je bilo Ministarstvo za vanredne situacije Republike Azerbejdžan i Međunarodna organizacija za civilnu odbranu čije je sedište u Ženevi. Na konferenciji je učestvovalo 150 učesnika iz 54 države. Razgovarano je i o saradnji u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala s posebnim osvrtom na borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kao i o saradnji u borbi protiv trgovine narkoticima.

Okrugli stolovi

Na poziv Saveta za inkluzivno upravljanje (CIG) prisustvovao je okruglim stolovima održanim u Istanbulu, Skoplju i Beogradu, na temu „U potrazi za rešenjem za sever Kosova“, gde je imao zapažena izlaganja. Cilj susreta bio je nastavak započete diskusije o nalaženju rešenja za institucije na severu Kosova, kao i za odnose između Beograda i Prištine. Na okruglim stolovima se diskutovalo o temama koje se tiču uspostavljanja funkcionalnih lokalnih samouprava na severu i nastavka normalizacije situacije.

„Odbrana sveta 2013, međunarodna odbrana i bezbednost“

Na poziv američko-grčke privredne komore učestvovao je na konferenciji „Odbrana sveta 2013, međunarodna odbrana i bezbednost“, koja je održana u Atini od 02. do 03. aprila 2013. godine. Teme konferencije bile su međunarodni izazovi - nacionalna bezbednost i strategija odbrane, kontrola granice i ilegalne migracije, visokotehnološki kriminal, civilna zaštita i menadžment rizika, pomorska bezbednost i Evropski fondovi za sektor odbrane i sigurnosti. Tom prilikom je odao priznanje grčkoj policiji na rezultatima postignutim u borbi protiv korupcije istakavši da je ta borba prioritet u radu i Vlade Republike Srbije.

„Partnerstvo puteva svile za migraciju“

Posebno se ističe učešće na Petoj ministarskoj konferenciji Budimpeštanskog procesa pod nazivom „Partnerstvo puteva svile za migraciju“, koja je održana u Istanbulu od 18. do 20. aprila 2013. godine. Tom prilikom pozvao je sve zemlje učesnice i međunarodne organizacije da pokažu više razumevanja, solidarnosti i humanosti, ocenivši da živimo u svetu multikomunikacije sa mini humanošću, što je naročito vidljivo po pitanju migracija.

Ostala učešća

U Budimpešti je od 13. do 16. maja 2013. godine predvodio delegaciju MUP-a Republike Srbije koja je učestvovala na 42. Evropskoj regionalnoj konferenciji Interpolovih država članica u Budimpešti, a kojoj prisustvuje 50 evropskih država. Tokom rada konferencije, Republika Srbija je na njegovu inicijativu nominovana za članicu privremenog odbora Evropskog poddirektorata INTERPOL-a, a potom pored Francuske i Nemačke za članicu izbornog tima u vezi sa imenovanjem novog vršioca dužnosti u ovom poddirektoratu.

U periodu od 14. do 17. oktobra 2013. godine, uzeo je učešće na sastanku Globalne zajednice u vezi sa donošenjem strateških smernica za međunarodnu policiju u mirovnim operacijama, u organizaciji Ujedinjenih nacija - Odeljenje UN za mirovne operacije i Instituta za globalnu bezbednost „Durham“ Univerziteta u Londonu. Na sastanku je analiziran nacrt Okvira strateških smernica za UN policiju u međunarodnim mirovnim operacijama, a koji je izrađen nakon pet održanih regionalnih konferencija tokom 2012. i 2013. godine.

U novembru 2014. godine kao zamenik predsednika Organizacionog odbora i predsednik Komiteta za protokol učestvuje u organizaciji Trećeg sastanka šefova vlada Kine i zemalja centralne i istočne Evrope.

U maju 2015. godine imenovan je za člana Koordinacionog odbora za rodnu ravnopravnost, a u junu 2015. godine kao predsednik Posebne radne grupe Vlade za izradu Predloga nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti predvodi aktivnosti na izradi zakonskog akta kojim se reguliše ova materija. U istom periodu kao predstavnik Kabineta predsednika Vlade priključuje radu Komisije za utvrđivanje programskih sadržaja i davanja predloga modela upravljanja Memorijalnim kompleksom na ''Starom beogradskom sajmištu'', gde je i danas aktivan.

U avgustu 2018. godine je na godišnjoj konferenciji Evropskog udruženja za kriminologiju (18th Annual Conference of the European Society of Criminology „Crimes Against Humanity - Implications for Modern Criminology”), održanoj u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, izlagao na temu „A Comparison of the Serbian Public and Police Officer Views about Police Misconduct“.

U septembru 2018. godine, na međunarodnoj konferenciji u Ljubljani „Twelfth Biennial International Conference Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe – From Common Sense to Evidence-based Policy-making“ održao je zapaženo izlaganje na temu „Shades of Blue: Exploring the Code of Silence in Croatia and Serbia“.

Oktobra 2018. godine postaje član GSN – Global Sustainability Network, svetske mreže uticajnih ljudi i organizacija iz raznih oblasti života – vlade, zajednice, mediji, vera, NVO, čiji je cilj borba protiv modernog ropstva – ostvarenje globalnog Cilja 8 – Pristojan posao i ekonomski razvoj.

PODELITE OVU STRANU